I figuren under beveger de to røde klossene seg langs ledeskinner, og de er bundet sammen med en arm med fast lengde. På denne armen er det et punkt. Hvordan vil dette punktet bevege seg når vi får bevegelse i systemet? Merk punktet (hvordan?), og se på bevegelsen. Du kan endre størrelsen ved å bevege det store røde punktet.