Noen ganger kan det være linjene som danner sporet. I figuren under beveger punktet seg langs sirkelen. Den ene linjen går alltid gjennom et fast punkt, og den andre linjen er vinkelrett på den første linjen. Hva slags form danner linjen når vi får bevegelse. Merk linjen, og se på sporet etter linjen.