Bevegelse av elementer.
Du kan bevege mange av elementene ved å klikke på dem. Det kommer da frem en hånd, op du kan forandre stillingen eller størrelsene til elementene.

Du kan bevege både punkter, linjer og sirkler, og størrelser på sirkler.