Å lage spor etter et element.

For å komme videre må du først dobbelklikke i geometrivinduet. Det kommer da frem en verktøylinje.Du klikker så på knappen for spormerking, som da blir farget blå.

Du klikker så på elementet du vil merke, det blir da rødt.

Du dobbeltklikker igjen i vinduet, og verktøylinjen forsvinner.

Når du nå drar i et element vil det bli et spor av det merkede elementet.