1. Først dobbelklikker du i vinduet.

2. Du vil ha et spor av det gule punktet, og markerer dette.

3. Så vil vi la det røde punktet på sirkelen bevege seg. Da klikker du på animasjonsverktøyet, og drar en streng.

4. Du dobbelklikker så i vinduet, og ser om det hele beveger seg.

Ut fra dette oppstår en kurve.