Jordaksens helling


Årstidene kan forklares ved jordaksens helling.

De skiftende årstidene kan vi forklare ved at jorden heller litt i sin bane rundt solen. Hvis solen skinner på den ene polen den første halvdelen av året, vil den skinne på den andre polen resten av året. Land som ligger langt oppe mot polene, vil ha mye sol den ene halvdelen av året, men lite den andre.

Jordaksen peker mot polarstjernen. Denne vil da synes å stå helt i ro når jorden dreier omkring aksen.


I hver av de fire årstidene vil stjernehimmelen være forskjellig. Vi vil nemlig alltid se den himmelen som vender bort fra solen, for i solens retning er det lyse dagen. Midt på vinteren står solen i stjernebildet Steinbukken. Da vil vi se det motsatte stjernebildet, nemlig Krepsen. Og det blir omvendt om sommeren.