Keplers andre lov


Planetene sveiper over like store flateinnhold i løpet av samme tidsrom.

Når en planet beveger seg rundt i sin bane, vil den ha forskjellig hastighet alt etter hvor den er. Er planeten nær solen vil farten være større enn når den er lengre borte. Kepler fant en sammenheng mellom avstanden fra planeten til Solen , og den hastigheten planeten har.

   

 

 

1. Legg merke til hvordan den grå  flaten forandrer seg,  men at flateinnholdet hele tiden er like stort.

2. Når er farten størst, og når er den minst?