Keplers tredje lov

 


Planetenes omløpstid i andre potens, er lik avstanden fra solen i tredje potens.

Planetene som er langt ute i solsystemet bruker lengre tid på å bevege seg en gang rundt solen. Kepler fant en sammenheng mellom den avstanden planetene har fra solen, og hvor lang tid de bruker på et omløp.

  1. Legg merke til hvilken planet som beveger seg hurtigst.

2. Endre på banestørrelsene, og se hvordan hastighetene forandrer seg.

3. Hvor mange ganger går den innerste planeten rundt når den ytterste er tre ganger så langt ute.  Regn det ut ved å gange avstanden tre ganger med seg selv, og trekk kvadratroten av svaret. Du kan bruke kalkulatoren under.

4. Prøv å regne ut omløpstid for andre planetene under.
Den innerste planeten representerer jorden, og den er alltid 1 jordavstand fra solen.  

Jordavstander fra solen.
Mars - 1.5
Jupiter -5.2
Saturn - 9.5

Jordavstander

 

Jordavstander i tredje

 

Omløpstid