Keplers fjerde lov


Planetenes vinkelhastigheter når de er nærmest, og lengst borte fra solen, danner tallforhold som i musikalske harmonier.

Tenk deg at en eller annen  bevegelig gjenstand farer forbi deg. Du må da dreie hodet for å følge den med øynene. Hvis gjenstanden kommer nært, må du dreie hodet fort, hvis den er lengre borte, blir ikke dreiningen så rask. Vi kaller denne dreiningen vinkelhastigheten. Kepler fant ut at vinkelhastighetene til planetene sett fra solen hang sammen med musikkbrøker.

 

 

 

 

1. Hjulet som snurret viser hvor fort en planet beveger seg sett fra solen.

2. Beveg planeten, og se hvordan vinkelhastigheten forandrer seg.