Kopernikus' forklaring på planetsløyfer


Kopernikus forklarte planetsløyfene som en tilsynelatende bevegelse.

Når en planet som går raskt, passerer en langsommere, vil det se ut som om den langsomme en stund går bakover. Dette kommer av at vi oppfatter planeten lengre ute enn det den i virkeligheten er. For oss ser det ut som om den befinner seg blant fiksstjernene langt ute.

Merk punktet og se om det dannes sløyfer. Hvordan gjør jeg det?