Parallaksen


Astronomene hadde problemer med at jordaksen pekte mot polarstjernen hele året.

Mange astronomer hadde tenkt på at jorden kanskje gikk rundt solen. Men da måtte jo jorden peke mot forskjellige stjerner under sin gang rundt solen. Dermed holdt de fast ved at det var jorden som var i ro. Løsningen på problemet er at det er så store avstander i verdensrommet.


Parallakseproblemet


1 Grip tak i senteret til jorden og beveg den. Peker aksen mot samme stjerne?

2 Kepler løste problemet med å si at stjernene var så langt borte, at jorden ikke ville peke i noen ny retning.

3 Beveg det røde punktet på planetbanen inn mot solens senter, og observer hvordan det ser ut når solsystemet er langt borte fra stjernene.