Ptolemaios verdensbilde

Ptolemaios var den største astronomen i oldtiden, og han ordnet all kunnskapen man hadde i et stort system, det ptolemaiske verdensbilde.

Ptolemaios levde i Aleksandria i det andre århundret e.Kr. Han gav ut et stort verk om astronomi, Almagest eller Syntaxis Mathematica. Her forklarer han alle de kjente observasjoner som var blitt gjort. Han sa at jorden var en kule. Rundt denne kulen kretset himmelskallet med stjernene på. Innenfor denne kretset sol, måne og planeter i hver sine skall. For å forklare de mer kompliserte planetbevegelsene brukte han episykelteorien.

Ptolemaios bygget på Hipparks nøyaktige observasjoner og innførte så et storslått system der orden og harmoni hersket. Som en del av dette laget han en komplisert episykelteori for å få de observerte data til å stemme.

 

 

 

 

Ptolemaios episykler

For å forklare planetbevegelse sa han at disse gikk rundt en episykel med jevn hastighet. Denne episykelen hadde senteret sitt på en sirkel som hadde sitt senter litt til side for jorden. Imidlertid beveget ikke episykelen seg jevnt på denne sirkelen. Så Ptolemaios trakk en linje fra episykelens senter til et punkt nedenfor, og linjen kalte han ekvanten. Denne beveger seg jevnt omkring. 

Merk planeten for å se hvordan sløyfene er litt annerledes her. (Hvordan gjør jeg det)