Lyshastigheten

 
  Regn ut lyshastigheten


1 Vi ser her Jorden og Jupiter ovenfra. Over illustrasjonen er det tall som sier noe om avstanden fra Jorden, og tidsforsinkelsen. Noter tallene.

2 Grip tak i Jorden og beveg den i banen. Nå har avstanden forandret seg, og også tidsforsinkelsen.

3 Ved å se hvor mye avstanden har økt, og hvor mye større tidsforsinkelsen er, kan du regne ut lyshastigheten. (Du kan prøve eksempelet først.)

 
 

Avstandsøkning

Tidsforskjell

Avstand / tid = Lyshastighet