Det heliosentriske verdensbildet


Kopernikus kom frem til at planetene beveger seg i sirkelbaner med solen i sentrum.

Kopernikus mente at solen var i sentrum av planetsystemet, og at Jorden og de andre planetene kretset omkring. Her er en modell av de ytterste synlige planetene.