Hvordan månefaser blir til

 

       
   

Månefasene

Månefasene fremkommer fordi vi ser månen fra forskjellige synsvinkler.

Dra i månens midtpunkt, og legg merke til hvordan fasene til den øverste månen forandrer seg. Slik ser den ut sett fra jorden.