Måneskyggen

 
 
Månen kommer foran solen.

Ved solformørkelse er det månen som skygger for solen. Når månen går foran solen, får vi en skygge som blir stadig smalere. Idet den når jorden, er den ikke bredere enn noen få mil. Dette gjør at det ikke er så ofte man får sett en slik total formørkelse.

Du kan bevege jordsenteret i illustrasjonen under for å se hvordan månen beveger seg og skyggen følger med.
Den siste totale solformørkelse i Europa fant sted 11. august 1999. Den gang startet formørkelsen ute i Atlanterhavet. Herfra bredte det 2–3 mil brede formørkelsespunktet seg inn over Cornwall i Syd-England, fortsatte så over Frankrike og Luxembourg, deler av Syd-Tyskland, Balkanlandene og det nordlige Tyrkia, før det løste seg opp på vei mot India. I Norge merket vi bare til den store solskyggen. Her kan du se en dataanimasjon av hvordan formørkelsespunktet gikk over jorden.

Hvorfor blir det ikke formørkelse hver måned?