Tycho Brahes observasjoner


Tycho Brahe var mesteren i å observere himmelen. Han laget så nøyaktige opptegnelser av bevegelser på himmelen at de brukes den dag i dag.

Tycho Brahe ble født 14. desember 1546 i Skåne, som den gang tilhørte Danmark. I 1572 oppdaget Tycho Brahe en ny stjerne i stjernebildet Cassiopeia. Dette var en sjelden supernova, en stjerne som eksploderte. Han publiserte et skrift om dette, og han ble kjent. 

Kongen av Danmark gav han da en øy, der han opprettet et observatorium som han kalte Uranienborg. Han gjorde så nedtegnelser over stjerneposisjoner og planetbevegelser. Etter å ha kommet i strid med folk i Danmark fikk han stilling som hoffastronom i Praha. Her kom han i kontakt med Kepler, som brukte hans observasjoner til å finne sine lover. 


Tycho Brahe hadde sitt eget system for himmellegemene. Han sa at jorden er i ro, og at solen kretser rundt jorden, men at de andre planetene kretset rundt solen. Han kom frem til dette systemet på grunn av parallakseproblemet.