Episykler


Astronomene forklarte sløyfebevegelsene med at planetene gikk i sirkler utenpå hverandre.

Astronomene ville ha alle himmelbevegelser til å være sirkelbevegelser. Da stemte det dårlig at noen planetene gikk i sløyfer. De tenkte seg da at et punkt beveget seg jevnt over himmelen. Rundt dette punktet kretset så planetene i en ny sirkel. Resultatet av disse bevegelsene er at planetene går i sløyfer.


Her ser du situasjonen ovenfra. Du kan selv prøve hvordan sløyfene oppstår. (Hvordan gjør jeg det?)

Her kan du finne en mer skjematisk variant av episykler