Episykler

Her er en skjematisk fremstilling av episykler. Du kan få frem et helt antall sløyfer.

 

 

 

 

Hvis du beveger det røde senteret, vil du se hvordan det gule punktet beveger seg rundt i sløyfer. Du kan også få det til å bevege seg selv ved å la det røde punktet løpe, og se på sporet etter det gule punktet. (Hvordan gjør jeg det?

Du kan forandre på antallet sløyfer ved å bevege det røde punktet under tallet, slik at dette forandrer seg.

Hvordan blir det når du forandrer størrelsen på sirklene?

Ptolemaios hadde enda en litt mer komplisert forklaring på planetsløyfene.