Galileo Galilei og teleskopet

 
 

 

Galileo Galilei levde fra 1574 til 1642. Han var en nyskapende vitenskapsmann. Han la merke til hvordan to lysekroner svingte i domkirken i Pisa, og med dette som utgangspunkt utforsket han lovene for pendelsvingninger. Dette var starten på et arbeid der han grunnla den moderne fysikken. Galilei viste tidlig interesse for de nye astronomiske ideene som var fremsatt av Kopernikus, og han støttet dette synet. Han måtte imidlertid trekke dette synet tilbake offentlig, fordi han stod i fare for å bli brent på bålet av kirkens menn. 

 
På begynnelsen av 1600-tallet ble det gjort en oppfinnelse som fikk epokegjørende betydning for astronomien. Det fortelles at barna til en optiker i Nederland lekte med noen brilleglass. Da de satte to etter hverandre på en bestemt måte oppdaget optikeren at det virket som om ting kom nærmere. Han prøvde ut dette, og resultatet var kikkerten.
Galilei fikk høre om denne oppfinnelsen like etter. Han fikk laget en forbedret utgave, og rettet den mot himmelen. Her fikk han se fjell på månen, han så at Venus hadde faser slik som månen, og rundt Saturn var det ringer. Det som særlig vakte hans interesse, var hva han fikk se da han rettet kikkerten mot Jupiter. Her fikk han se fire små stjerner som han ikke hadde sett før. Da han undersøkte dette dagen etter, hadde stjernene flyttet på seg. Ved et nøye studium fant Galilei ut at stjernene var måner som kretset rundt Jupiter.

      

Galileis teleskop som han brukte da han oppdaget Jupiters måner.

 


Ole Rømer greide å beregne lyshastigheten ut fra bevegelsen til Jupiters måner

 
 
Jupiter med månene

Jupiter med dens måner ser ut som et solsystem i miniatyr. Da Galilei så månene i sin kikkert, ble han helt overbevist om det kopernikanske verdensbildet.