Keplers første lov


Planetene beveger seg rundt solen i ellipsebaner med solen i det ene brennpunktet.

Før Kepler trodde alle at de himmelske bevegelsene måtte være sirkler. Kepler fant ut at dette ikke er riktig, selv om det er ganske nær sirkler for de fleste planetene. Kepler regnet ut at banene måtte være ellipsebaner.

 

 

 

 

1. Dra i solens midtpunkt, og se hvordan banen forandrer seg.

2. Legg merke til hvilken baneform som fremkommer.

3. Dra det røde punktet ned og sammenlign banene med sirkelen.

4. Hva kan grunnen være til at det tok så lang tid å finne ut at planetene hadde ellipseform?