Planetsløyfer


Heraklit forklarte at planetene gikk i sløyfer rundt jorden.

Ved å tegne sporene etter planetene som beveget seg, fant astronomene ut at de går i sløyfer. Ved å se på bevegelsen på denne måten ble de også flinkere til å forutsi hvor planetene kom til å være langt frem i tid. 


 

Astronomene følte seg imidlertid ikke bekvem med disse sløyfene. Alle bevegelser på himmelen måtte være sirkulære mente de. Gudene måtte ha laget verden etter sirkelen, fordi det var den fullkomne form. 

Derfor prøvde astronomene å forstå sløyfebevegelsen ut fra sirkelbevegelsen, og det de fant frem til var episykelteorien.