Solformørkelse

 
 

 


Midt på dagen kan solen bli formørket.

Av og til hender det at solen blir formørket midt på dagen. Det er relativt sjelden, og det er ikke mange som har sett en total formørkelse.

Den begynner med at en liten skalk av solen blir formørket. Det formørkete feltet blir stadig større, og etter hvert kan den komme til å dekke hele solskiven. Da inntrer noe særskilt. Det blir mørkt som om natten. Fuglene slutter å synge, og det inntrer en merkelig uhyggelig stemning. Omkring solen kan en nå se en klar lysende krans, solens korona. Etter en stund opphører den totale formørkelsen, og skyggen glir vekk fra solen.
 

 

 


Gjennom hele historien har denne hendelsen blitt sett på som illevarslende. Astronomene hadde et særskilt ansvar med å passe på når solformørkelsene kom slik at menneskene kunne ta sine forholdsregles. Fra en kinesisk beretning hører vi:

"Når solformørkelser finner sted, innskrenker Keiseren sine måltider og lar trommene gå ved riksalteret. Alle embetsmenn tar sine embetsklær av, fyrstene ofrer silkestykker, historieskriverne holder en tale til formørkelsen er over."

En annen beretning fra Kina viser at keiseren og hans embetsmenn var overbevist om at ulykker ville komme. Følgende edikt ble en gang utstedt fra keiseren:

"Det er nødvendig at vi retter våre feil, og derved kommer ulykken i forkjøpet. For min egen del kan jeg knapt tale, jeg skjelver over mine forgåelser. Jeg ønsker ikke at man gir meg tittelen Ching. Jeg vil at alle store menn ved hoffet uten omsvøp sier meg sin mening i anonyme skrifter." 

Hva kommer formørkelsen av?