Ellipser


Ellipsene var kjent allerede i oldtiden, men fordi sirkelen ble ansett som den himmelske bevegelse, gikk det lang tid får det ble tenkt på at dette kunne være planetbanen.

Appolonius var den største geometeren i oldtiden. Han undersøkte kjeglesnittene som ellipsen er en av, og han var også astronom. Men han tenkte ikke at planetbanene kunne være ellipsebaner. Appoloniues skrev en rekke bøker om kjeglesnittene.


Ellipsene fremkommer i mange sammenhenger, både ut fra geometriske sammenhenger, og ut fra mekaniske sammenhenger.

Når mekaniske innretninger beveger seg får vi mange slags former som spor etter bevegelsene.

Lenkene under fører til ulike fenomener knyttet til ellipsen.Brennpunkt og akser Speiling Konstant sum Ellipse av punkt Ellipse av linjer