Kopernikus' verdensbilde


Kopernikus var skaperen av den moderne astronomien. Han sa at solen var midtpunktet i solsystemet, og at jorden og de andre planetene kretset omkring solen.

Nicolas Kopernikus ble født i 1473 i Polen. Han utdannet seg til prest, og ble etter hvert kardinal. I tillegg var han opptatt av matematikk og astronomi. Han støtte på gamle historiske skrifter der astronomer hadde tenkt at kanskje jorden dreide rundt sin egen akse, og at solen stod i ro i senteret. Ptolemaios hadde tilbakevist denne teorien. Han sa at hvis jorden dreier seg, ville folk falt av på grunn av den store hastigheten. Kopernikus sa imidlertid at hvis solen og stjernene beveget seg rundt i store sirkler hver dag, ville farten der være mye større. 

Dette var én av tankene Kopernikus gjorde seg, og han presenterte denne sammen med en mengde andre tanker i boken "Revolusjonen av himmelbevegelsene". Kopernikus levde til 1543

Ved å la solen være i sentrum løste Kopernikus mange av de problemene astronomene hadde slitt med:


1 Han sa at jorden er en kule som dreier seg om sin egen akse. Dermed vil jorden halve døgnet vende mot solen, og halve døgnet fra solen, og slik får vi dag og natt.
2 Jorden og planeten beveger seg i sirkler med solen i senteret . Ved dette kunne han forklare planetsløyfene som en tilsynelatende bevegelse. Det bare virker som vandrestjernene går bakover når jorden passerer dem i større fart.
3 Jordaksen som Jorden dreier om, heller litt, og den peker alltid mot Polarstjenen. Dermed kunne han forklare de skiftende årstidene.