Månefasene

   
Månen går over himmelen med skiftende faser.

Månens gang skiller seg fra solens gang ved at vi har månefaser. Månen forsvinner helt fra vår synskrets i noen dager. Så stiger den frem igjen som en smal skalk. Denne skalken vokser etter hvert, og det lyse feltet brer seg til slutt utover hele månen. Så avtar månens størrelse igjen og blir til en liten skalk før den forsvinner.

 

 

 

 
Hvorfor oppstår månefasene?

Noen ganger hender det at solen plutselig blir formørket i den tiden månen er borte.

Noen ganger når månen er full, kan den også bli formørket.