Oversikt


Geometri sider

Dette er en side om metrisk sirkel geometri som en presentasjon av mitt masterprosjekt. Signaturen på applettene har imidlertid gått ut, og jeg har ikke fått rettet det opp ennå. Her er imidlertid noen sider som er bearbeidet.

Appolonius

Åtte appoloniussirkler

Appolonius gasket


Historisk astronomi

Her er sider om historisk astronomi utviklet som del av et naturfagprosjekt.


Arbeider

Her er materoppgave i metrisk geometri, arbeider i projektiv geometri, og artikler.