Historisk astronomi
   
Historisk innledning
Stjerneverdenen gjennom tidene
Solen
Solens gang

Jordaksens helling

Tidens inndeling

Månen
Månefasene
    Hvordan månefaser blir til

   Måneformørkelse  
   Jordskyggen  

Solformørkelse
   Måneskyggen

Månens gang

Planetbevegelser
 

 

Vandrestjerner

Planetenes tilbakevendende bevegelse

Planetsløyfer

Episykler

Verdensbildene

Hippark og jordaksens dreining

Ptolemaios verdensbilde

Kopernikus' verdensbilde
   Det heliosentriske verdensbildet
    Kopernikus' forklaring på planetsløyfer.

Galileo Galilei og teleskopet.
   Lyshastigheten.

Tycho Brahes observasjoner
   
Parallaksen

Keplers lover
      Keplers 1.lov

      Keplers 2.lov

      Keplers 3.lov
      Keplers 4.lov

Geometri
Forklaring på interaktivitet.

Ellipser

 

 


Sidene er utviklet av Morten Eide - Steinerskolen i Hurum

Applettene er laget med geometriprogrammet Cabri