Keplers lover

Kepler førte Kopernikus system videre

Johannes Kepler ble født 27 des.1671. Han fikk tidlig interessen for matematikk og astronomi. Kepler fikk kjennskap til Kopernikus nye system av sin lærer Mikael Maestlin, Slik ble han begeistret for disse nye idene. Han begynte tidlig å utvikle sine egne ideer. I 20 års alderen gav han ut en bok som het Cosmograficum Mystikum. Her kommer han med sin egen teori om verdensrommet. I tillegg til å finne ut eksakte sammenhenger, interesserer han seg her for hvordan skaperen hadde tenkt da verden ble skapt.

Kepler tenkte seg et system med solen i sentrum, og med jorden og planetene kretsene omkring. Avstandene mellom planetbanene var slik de var fordi da passet med de platonske legemene mente han. Kepler ble kalt til Praha for å være assistent for Tycho Brahe. Her fikk han en mengde nye data fra observasjoner Brahe hadde gjort, og disse viste at hans egne antagelser ikke stemte helt. Særlig gjaldt dette Marsbanen. Han måtte derfor til å regne igjen. Han regnet og regnet på marsbanene i over 20 år. Tilslutt måtte han gi opp den gamle tanken om at alle himmelbevegelsene var sirkulære. Da han prøvde om banen kunne være en ellipse stemte alt. Kepler skriver om denne oppdagelsen i boken Astronomia Nova, den nye astronomien. Her formulerer han også den andre loven om planetbanene.

Kepler tenkte seg at
planetbanene var ordnet
slik at de passet inn
i platonske legemer.

Kepler skrev enda et stort verk, De Harmonice Mundi. Her formuleres hans tredje lov. Kepler formulerte tre planetlover som all moderne astronomi bygger på. Den fjerde loven som ikke er så kjent, omhandler de musikalske forhold som hersker mellom planetene.

Her kan du studere de keplerske lovene, og selv utforske sider ved dem.

Keplers første lov  Keplers andre lov   Keplers tredje lov   Keplers fjerde lov